Låneskema  /  Låneberegner  /  Om LånLet
Låneskema

Låneskema – Befro A/S

Så nemt er det:


1. Udfyld ansøgningen og tryk send
2. Ved godkendelse - print og underskriv kreditaftale
3. Send kreditaftale og kopi af gyldig billedlegitimation til Basisbank A/S, Teglholm Allé 15, 2450 København SV
4. Pengene udbetales, når vi har modtaget kreditaftalen

NB: Hvis ansøger skal låne mellem 30.001-50.000 kr. skal der være en medansøger på lånet.

Gå til låneberegner

Har du brug for hjælp kan du ringe på 70205822.
God fornøjelse med udfyldelsen af låneansøgningen.
 


ANSØGER


Lånebeløb kr:
 
Lånet udbetales til: Check:    Bank:
      Reg.nr.:    Kontonr.:
Løbetid i mdr.:

Cpr-nr. (ddmmååcccc):
Fulde navn:
Vejnavn:
Husnr.:     Etage og side:   
Postnr. Tjek adressen
By:
Land:
Tlf. privat:
Tlf. mobil:
E-mail:

Boet på nuværende bopæl siden:
  Måned:    År:
Jeg bor i:
Jeg er:
Antal hjemmeboende børn:

Jeg har haft følgende andre danske adresser inden for de sidste 5 år:
1. Gade   Nr.   Postnr.   Land:
            Tjek adressen
2. Gade   Nr.   Postnr.   Land:
            Tjek adressen

Er du dansk statsborger?:  Ja  Nej 

Beskæftigelse:
Jeg er:
Tid i nuværende beskæftigelse, fra hvornår:
Måned  år
Medlem af A-kasse:  Ja   Nej

Indtægtsforhold:
Årsindkomst før skat: Kr.
Månedsindkomst efter skat: Kr.
Husstandens rådighedsbeløb hver måned: Kr.
Det beløb husstanden har ialt til mad, tøj, ferie, opsparing, uforudsete udgifter osv.

Varekøb:
Vare:
Pris: Kr.

Jeg ønsker at betale via: Indbetalingskort BetalingsService
Hvis BetalingsService:
Reg. nr.
Kontonr.

Jeg har andre kort:
Visa Electron Visa/Dankort
MasterCard Debit Diners Club
MasterCard Stormagasin
EuroCard Ingen/andet
American Express    

MEDANSØGER


Cpr-nr.:
Fulde navn:
Vejnavn:
Husnr.:     Etage og side:   
Postnr. Tjek adressen
By:
Land:
Tlf. privat:
Tlf. mobil:
E-mail:

Indtægtsforhold:
Årsindkomst før skat: Kr.
Månedsindkomst efter skat: Kr.

Jeg/vi erklærer ved indsendelse af låneansøgningen, at

Jeg/vi er myndig/e og bekræfter rigtigheden af oplysningerne i denne ansøgning. Jeg/vi er indforstået med, at der ved behandling af ansøgningen foretages kreditværdighedsundersøgelse herunder i kreditoplysningsbureauer og andre advarselsregistre. Der sker individuel og løbende kreditvurdering, der også omfatter mit/vores evt. kundeforhold i Basisbank A/S (Basisbank).

De i ansøgningen anførte oplysninger opbevares og registreres digitalt i Basisbank' interne kredit- og administrationssystemer.

Basisbank må gerne give mig/os alle oplysninger i elektronisk form, selv om der i kreditaftalen og vilkårssættet m.v. anvendes ord som: Skriftligt, brev, kontoudtog m.v. Det kan naturligvis kun ske i den udstrækning, det er muligt efter gældende ret.

Jeg/vi er gjort bekendt med og er indforstået med følgende: Hvis kreditaftalen bevilges, kan du/I (som forbruger/e) fortryde en kreditaftale, som er indgået via fjernsalg ifølge Forbrugeraftalelovens §17 og Kreditaftaleloven §19. Fortrydelsesfristen er på 14 dage. Fortrydelsesfristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du/I har indgået kreditaftalen (f.eks. skrevet under på kreditaftalen). Oplysningerne fremgår af Basisbank Almindelige lånebestemmelser.

Jeg/vi accepterer, at et eventuelt afslag på lån ikke vil blive begrundet medmindre jeg/vi står registreret i Experian RKI-register eller Debitor Registret.

Basisbank kan rette direkte henvendelse til mig/os ved brug af fjernkommunikation (post, telefon og e-mail) med henblik på markedsføring af tilbud på finansielle ydelser, herunder låne- og forsikringsprodukter. Tilbuddene kan også udbydes på vegne af Basisbanks samarbejdspartnere. Der er ikke tale om, at Basisbank videregiver kundeoplysninger til sine samarbejdspartnere, men blot at Basisbank videreformidler gode tilbud fra sine samarbejdspartnere til dig/jer.
Jeg/vi har gennemlæst, forstået og accepteret Basisbanks Almindelige Lånebestemmelser samt Basisbanks bestemmelser for behandling af kundeoplysninger og markedsføring. Hvis kreditaftalen bevilges, så modtager du/I de vilkårssæt, der gælder sammen med kreditaftalen.

Beskyt dig selv og din familie med en Tryghedsforsikring
Med en tryghedsforsikring behøver du/I ikke at bekymre dig/jer om betalingen af dit/jeres kreditaftale, hvis der skulle ske dig/jer noget uforudset. Tryghedsforsikringen vil træde til og overtage dine/jeres månedlige betalinger på dit/jeres kreditaftale i op til 12 måneder. Se forsikringsbetingelserne. Forsikringspræmien udgør 6% af den månedlige låneydelse/betaling pr. person. Beløbet opkræves sammen med den månedlige låneydelse/betaling på kreditaftalen.

Jeg/vi ønsker at tegne en tryghedsforsikring:
Jeg/vi ansøger hermed om at tegne en tryghedsforsikring, der etableres gennem Basisbank i dahlberg assurance agentur a/s. Jeg/vi har læst et eksemplar af forsikringsbetingelserne og erklærer herved at være sund og rask og accepterer dækningsundtagelser om særlige helbredsforhold og andre forhold i henhold til forsikringsbetingelserne.

Jeg/vi erklærer, at jeg/vi er fuldt arbejdsdygtige og er i arbejde min. 16 timer pr. uge, at jeg/vi ikke har kendskab til nogen forestående uarbejdsdygtighed, alvorlig sygdom, hospitalsindlæggelse eller arbejdsløshed. Basisbank kan til det forsikringsselskab, der tilbyder tryghedsforsikringen, videregive de kundeoplysninger, som er nødvendige for, at forsikringsselskabet kan tegne/administrere forsikringen.

Endvidere erklærer jeg at have læst og er indforstået med de i forsikringsbetingelsernes § 2 nævnte betingelser, der skal være opfyldt ved anmeldelse af en skade.

I følge forbrugeraftaleloven §19 ved fjernsalg har du/I 14 dages fortrydelsesret. Anvender du/I fortrydelsesretten, vil du/I alene skulle betale forsikringspræmie for den periode, forsikringen har varet. Et evt. overskydende præmiebeløb i dit/jeres favør vil blive tilbagebetalt. Fortrydelsesfristen løber fra det tidspunkt, du/I modtager forsikringsaftalen (forsikringsbevis og forsikringsbetingelser). Ønsker du/I at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du/I rette henvendelse til Basisbank.
        
 
Basisbank A/S - Teglholm Allé 15 - 2450 København SV - Tlf.: 70 20 58 22 - Fax: 43 96 88 01 - CVR-nr.: 2521 3483 - E-mail: adm@basisbank.dk